Këmbimi i Valutave - drejteperdrejt


- Webfaqe me renome botëror,
- Logaritja bëhet drejtpërdrejt,
- Të dy listat kan në disponim :
Top Currencies (10 të veçanta)
dhe All Currencies
(të gjitha shtet-valuta tjera).