Feja Islame1. Falja e namazit për fillestarë
Me klik te shigeta e kuqe, aktivizohet animacioni e namazit
të dëshiruar, ( pes vakteve)
-------------------------------------------------------------

2. Tabela e lutjeve
Tabela e radhitjes të lutjeve, që thuhen gjatë faljes së farzeve,
dhe lista e lutjeve me përmbajtjen e tyre.-------------------------------------------------------------

3. Takvimi - Namaz vakti
në anën e djatht, te vendi kerko Qytet - shkruani emrin e qytetit tuaj (ose qytetin më të afër), dhe kliko te shigeta >  

--------------------------------------------------------------4.  Kushtet e Fesë Islame